Du er her

Aarhus Kommune udbyder mødesystem

Ordregiver skal udfase sine eksisterende Notes-baserede mødesløsninger. Ordregiver har i dag to mødesystem: DAOS der bruges i forbindelse med politiske møder, og en Notes-baserede database, der bruges til de gentagne, administrative møder. I forbindelse med begge mødesy-stemer bruges pt. Ditmers eDagsorden til at vise dagsordener primært på iPads. Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at Ordregiver er i gang med at planlægge et særskilt udbud af dagsordenspubliceringssystemet.

eDoc Agenda skal erstatte DAOS til håndtering af politiske møder.

Ordregiver ønsker med dette udbud at anskaffe en løsning til de administrative møder, der kræver fleksibilitet i forhold til, hvem der kan danne dagsordner og lave referater, tilføje nye medlemmer til mødefora, løbende ændringer, tilføjelse af punkter og bilag efter udseendelse af dagsordenen osv. Løsningen skal desuden være fleksibel i forhold til tildeling af rettigheder på dagsordener, dagsordenspunkter og bilag.

Formålet med dette udbud er at indkøbe, videreudvikle eller udvikle et system med udgangs-punkt i den funktionalitet, som Ordregiver allerede har til rådighed i SharePoint Projektrum, Outlook og eventuelt eDoc, og som kan dække de væsentligste behov i forbindelse med møde-styring af de administrative møder.