Du er her

Aarhus Kommune vælger Konica Minolta Business Solutions

Udbuddet omfatter levering og drift af multifunktionsmaskiner og netværksprintere til Aarhus Kommune samt en række ydelser i forbindelse med implementering af aftalen (udrulningsfasen).

Aarhus Kommune forventer således inden for udrulningsfasen, der består af to etaper i perioden fra den 1. september til 30.11.2012, at skulle udskifte ca. 1 100 multifunktionsmaskiner og netværksprintere.

Rammeaftalen indgås for en 4 årig periode med mulighed for forlængelse og ophævelse i henhold til rammeaftalens bestemmelser herom. Rammeaftalen forventes at træde i kraft 1.8.2012.

Omfanget af rammeaftalen vil afhænge af de konkrete indkøb på rammeaftalen foretager af den enkelte institution/afdeling, men det anslåede samlede forbrug af varer og ydelser omfattet af udbuddet forventes i de første 4 år at udgøre cirka 30-40 000 000 DKK ekskl. moms og de efterfølgende 2 år cirka 5-10 000 000 DKK ekskl. moms.