Du er her

Københavns Kommune udbyder parkeringsafgiftssystem

Der ønskes udviklet et system til håndtering af parkeringsafgifter.

Det nye system skal modtage registrerede oplysninger om bilen og dens ejer og opdatere disse med oplysninger fra eksterne registre.

Det nye system skal debitorbehandle afgifter pålagt udenlandske biler. Selve opkrævningen af disse afgifter foregår via eksterne samarbejdspartnere. Afgifter pålagt danske biler, skal opkræves via Københavns Kommunes debitorsystem.
Systemet skal modtage klager over parkeringsafgiften fra bilisterne. Det vil være en fordel, hvis bilisterne får adgang til at se egen afgift, betale afgiften eller indgive en klage. Sagsbehandlingen af klagerne skal foregå i systemet.

Afgifterne skal følges fra de er udstedt til de er betalt eller annulleret og systemet skal overholde bogføringsmæssige krav.
Det skal være muligt at trække en række rapporter og statistikker ud af systemet.

Overordnet ønskes en løsning baseret på standardsystemer, hvor den krævede standardfunktionalitet i vidt omfang er til stede allerede ved tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Udvikling af yderligere funktionalitet forventes at have et begrænset omfang.

Driften af systemet forventes efter udbuddets gennemførelse at skulle ske i kommunalt regi, men medtages som option i udbuddet.

Kontraktens værdi er anslået til at være mellem 1 500 000 og 4 000 000 DKK ekskl. moms.

Kontraktens varighed er anført til at være 6 måneder.