Du er her

Københavns Kommune udbyder projektweb

Københavns Kommune ønsker tilbud på projektweb til brug for byggesagshåndtering.

Aftalen omfatter et web-baseret sagsbehandlingssystem, der muliggør udveksling af tegninger og andre oplysninger mellem parterne i den enkelte byggesag.

Systemet skal sikre, at den ordregivende myndighed kan overholde IKT-bekendtgørelsens krav til anvendelse af projektweb i byggesager.

Kontraktens varighed er oplyst til at vare 24 måneder med mulighed for forlængelse 2 gange á 12 måneder.

Kontraktens værdi er ikke oplyst.