Du er her

Region Hovedstaden bekendtgør valg af Getinge IT Solution

Region Hovedstaden bekendtgør med henblik på frivillig, forudgående gennemsigtighed at have til hensigt at vælge Getinge IT Solution som leverandør af et system til understøttelse af dokumentation og sporbarhed af kirurgien på Hvidovre Hospital.

Anskaffelsen af sporbarheds- og dokumentationsystemet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudsdirektivets art. 31, stk. 1, litra b, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører Ordregivers ufravigelige kliniske og tekniske krav til udstyret. Pågældende leverandør er efter ordregivers vurdering den eneste på markedet som opfylder disse ufravigelige krav.

Eksempler på ufravigelige krav til systemet:
1. Systemet skal til en hver tid kunne generere oplysninger om:
- hvor, hvornår og af hvem en handling er blevet udført
- hvor produktet befinder sig
- hvornår og hvilken kunde der har bestilt produktet
2. Der skal være mulighed for at koble sterile engangsvare og implantater på patientdata.
- Registreringerne skal kunne foretages vha. leverandørens stregkoder evt. indtastning af LOT nummer og varenummer
- Systemet skal automatisk kunne generere bestillinger af ovenstå-ende udstyr til lager.
3. Det skal være muligt at tilføje en haste status på enheds- og produktniveau via intranet opkobling og via klientadgang i sterilcentralen.
4. Systemet skal kunne styre automatisk indlæsning til procesudstyr med valgfri maskine så vaskeprogram og vaskestativ stemmer overens
5. Systemet skal kunne modtage data fra eksisterende procesudstyr hvad enten de sendes som:
- Livedata (data overførsler med definerende hyppighed på minimum 1 sek.)
- Sene data (data overførsel efter endt proces-forløb som XLM filer)
- 10 sekunder efter endt procesforløb skal det være muligt at kunne godkende procesforløb
6. Tilbuddet skal indeholde fuld færdig og virksom integration til eksisterende systemer:
- Operationsbooking system – ORBIT
- Indkøbs- og lagersystem REFLEX
Integrationen skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange så dobbelte registreringer kan undgås. Ordregiver skal beskrivelse den tilbudte løsning
Opnåelse af dette krav skal beskrives i testplanen
7. Integrationen med ORBIT skal som minimum opnå følgende funktionalitet:
- På baggrund af booking nummer, operationstype, kirurg, og pa-tient skal der kunne genereres en bestilling af instrumenter og andet udstyr i systemet
- Systemet skal reagere, med alarm, hvis det bestilte udstyr ikke er ledigt.
- Med afsæt i fremstillingskort (dynamiske) skal systemet kunne genererer ordrer, plukkelister, følgesedler og håndtere udlevering af Case cart.
8. Systemet skal have en garanteret oppetid på 98 % pr. dag.
Der skal vedlægges dokumentation fra minimum 3 eksisterende installationer der demonstrere oppetid på 98 %
9. Alt support skal foregå på et nordisk sprog i afdelingens åbningstid 6:00 - 18:00 alle ugens 7 dage

Kontraktens varighed og værdi er ikke oplyst.