Du er her

Region Hovedstaden udbyder Learning Management System

Region Hovedstaden ønsker tilbud på indgåelse af kontrakt om levering af et Learning Management System (LMS) til fælles it systemunderstøttelse af kursus-, uddannelse og kompetenceadministrationen for Region Hovedstadens medarbejdere.

Overordnet søges en serviceleverance på et webbaseret Learning Management System (LMS) med en ikke eksklusiv brugsret, som er baseret på en standardløsning, og hvor den krævede standardfunktionalitet i videst mulig omfang er til stede allerede ved tilbudsgivers afgivelse af tilbud.

Ordregiver efterspørger derfor et standardiseret og færdigudviklet webbaseret Learning Management System, der kan tilpasses regionens specifikke behov gennem konfigurering og ved en minimal nyudvikling, primært ifm. integrationer.

Kontraktens varighed er oplyst til at være 72 måneder, med mulighed for forlængelse op til to gange à 12 måneder.

Kontraktens værdi er ikke anført.