Du er her

Region Sjælland og Region Hovedstaden udbyder it-sundhedsplatform

Region Sjælland og Region Hovedstaden ønsker en ny It-Sundhedsplatform til erstatning af deres ældre EPJ løsninger. Systemet skal sikre en sammenhængende klinisk og administrativ it-løsning for alle enheder i begge regioner, såvel psykiatriske som somatiske.

Dette dækker regionernes administrationer, 17 hospitaler, ca. 54 institutioner samt øvrige fælles enheder. Regionerne har til sammen 2,5 mio. borgere, ca. 44.000 medarbejdere og ca. 12.000 samtidige kliniske brugere. It-Sundhedsplatformen skal kunne understøtte såvel de kliniske som de administrative arbejdsgange i sundhedsvæsenet på Sjælland. It-løsningen skal være baseret på en effektiv, fleksibel og sammenhængende standardrammeløsning, der allerede er i drift på andre hospitaler.

Systemet skal kunne understøtte muligheden for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på Stage 7 i EMR Adoption Model fra HIMSS i løbet af en kortere årrække. Endvidere efterspørges mulighed for støtte til standardisering af arbejdsgange og efterfølgende organisatorisk implementering af systemet.
Målet med It-Sundhedsplatformen er under mottoet én patient én journal, ikke kun at få en moderne klinisk arbejdsplads, der understøtter de arbejdsgange, der i dag er i et moderne sundhedsvæsen, men også at få et fleksibelt system, der understøtter de fremtidige arbejdsgange og som understøtter en stadig mere effektiv brug af ressourcerne i sygehusvæsnet for derigennem at sikre mere tid til patienterne.
Hvis andre regioner, jf. pkt. II.1.4), end Region Hovedstaden og Region Sjælland vælger at gøre brug af optionen herom, vil volumen efter pkt. II.2.1) kunne blive væsentligt forøget. Det er den enkelte region, som selv beslutter, om denne vil gøre brug af optionen på de fastlagte vilkår.

Kontraktens værdi er anslået til at være mellem 350.000.000 og 650.000.000 DKK eksl. moms.

Kontraktens varighed er oplyst til at være 3 år.