Du er her

SMOKA udbyder SRO-anlæg

Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald ønsker at modtage tilbud på et SRO-anlæg med henblik på udskiftning af Ordregivers nuværende SRO-anlæg. Det nye SRO-anlæg skal bringe Ordregivers systemer for styring og overvågning op til en nutidig standard.

Det nye SRO-anlæg skal således anvendes til overvågning og styring af Ordregivers modtagestation for
olie – og kemikalieaffald, herunder visning af systemfejl på modta-gestationen samt anmeldelse af alarmer i tilfælde af fejl.

Ordregiver ønsker på den baggrund tilbud på levering af et nyt SRO-anlæg, demontering af det nuværende SRO-anlæg samt montering af det leverede SRO-anlæg. Leverancen omfatter således alle komponenter, installationsmaterialer, EL-arbejder, montage, afprøvning, dokumentation, idriftsættelse, prøveperiode samt aflevering af SRO-anlægget.